This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Aurinkomatkat

                                                   

                 AURINKOMATKAT

Company profile (in english)

Aurinkomatkat has made Finnish holiday dreams come true for almost 50 years already. As the biggest Finnish tour operator we want to serve our clients with solutions to all holiday travelling needs now under one sun!

Aurinkomatkat product and service portfolios consist of not only traditional holiday packages but also of only flights, only hotels, flight + hotel packages, theme travels, active holidays, tailor made trips, cruises and group travels.

Oy Aurinkomatkat Suntours Ltd Ab was founded in November 1963. It is a member of the Finnair Group and has its subsidiaries in Estonia and Russia.
The total turnover in the year 2010 was 254 million euros.
Aurinkomatkat carries some 350 000 passengers to different destinations and its share covers approximately 37% of the Finnish travel field counted in euros.

The number of personnel working for Aurinkomatkat is 350, of which 180 are working abroad. Tuomo Meretniemi has been the Managing Director of Aurinkomatkat group since 2.1.11.

You can easily book your Aurinkomatkat holiday in internet. Aurinkomatkat has sales offices in Helsinki, Lahti, Oulu, Tampere, Turku and a call center in Helsinki. It is also represented by some 115 official retailers across Finland.

Aurinkomatkat maintains a popular travel related net service in social media, www.paikkaauringossa.fi

You will find the annual report of Finnair Oyj on the Finnairs website

Contact persons for the media

Managing Director Mr Tuomo Meretniemi, + 358 10 446 441


Communication Manager Ms Annina Metsola, +358 10 446 441

 

Kaikki matkat saman auringon alta

Aurinkomatkat on toteuttanut suomalaisten lomaunelmia lähes 50 vuotta. Suomen suurimpana suomalaisena matkanjärjestäjänä haluamme palvella asiakkaitamme tarjoamalla ratkaisun kaikkiin vapaa-ajan matkustustarpeisiin saman auringon alta.

Aurinkomatkojen tuote- ja palveluvalikoimaan kuuluvat perinteisten valmismatkojen lisäksi myös pelkät lennot, hotellit, lento + hotellipaketit, teemamatkat, aktiivimatkat, räätälöidyt matkat, risteilyt sekä ryhmämatkat.

Oy Aurinkomatkat - Suntours Ltd Ab on perustettu syksyllä 1963. Aurinkomatkat kuuluu Finnair-konserniin. Aurinkomatkat Oy:llä on tytäryhtiöt Virossa ja Venäjällä.

Liikevaihtomme vuonna 2010 oli 254 miljoonaa euroa. Aurinkomatkat vie maailmalle vuosittain noin 350 000 suomalaista. Aurinkomatkojen osuus Suomen valmismatkoista on euromääräisesti 37 prosenttia. Aurinkomatkat Oy:n palveluksessa on 350 henkilöä, joista noin 180 työskentelee matkakohteissa ulkomailla.

Aurinkomatkat-konsernin toimitusjohtajana toimii Tuomo Meretniemi 2.1.2011 alkaen.

Aurinkomatkan voi varata vaivattomasti verkkokaupasta. Lisäksi Aurinkomatkoilla on omat myyntitoimistot Helsingissä, Lahdessa, Oulussa, Tampereella ja Turussa sekä puhelinmyynti. Myös noin 115 valtuutettua matkatoimistoa eri puolilla Suomea myy matkojamme.

Aurinkomatkat ylläpitää erittäin suosittua matkailuaiheista yhteisöllistä verkkopalvelua www.paikkaauringossa.fi.

Emoyhtiömme Finnair Oyj:n vuosikertomus on luettavissa osoitteessa http://www.finnairgroup.com/fi/

Pääkonttori
Oy Aurinkomatkat - Suntours Ltd Ab
Pohjoinen Rautatiekatu 25 (PL 287)
00100 HELSINKI
puhelinvaihde 010 446 441 mape klo 817
faksi 010 446 7188
etunimi.sukunimi@aurinkomatkat.fi
Pääkonttorissa ei matkamyynti

AURINKOMATKOJEN MATKATARJONTAA    

Aurinkomatkoilla on tarjolla aktiivilomia, rantalomia,teemamatkoja, ryhmämatkoja, á la carte-matkoja sekä äkkilähtöjä.                                             

Rantalomat voi valita eri teemoista, jotka ovat:                              

AURINKOKids

AURINKOClassic

AURINKOVillas

AURINKODeluxe

AURINKOUnique

AURINKOBudget

AURINKOAll inclusive

Vuoden 2012 kesäuutuuksia ovat mm. Thassos/Kreikka, Andalusian kiertomatka, Turunc/Turkki ja Salento/Italia. Muita 2012 uutuuksia ovat mm. Barbados, Panama, Arabiemiraattikunnat, Montenegro ja Kolumbia

 

SANOISTA TEKOIHIN

Aurinkomatkat on päättänyt omaksua kestävän tulevaisuuden ohjelman yhdeksi toimintansa ohjenuoraksi. Toimiminen kestävän tulevaisuuden hyväksi tarkoittaa ympäristön ja kulttuurin huomioonottamista kaikessa toiminnassa. Me olemme jo pitkään toimineet siten, ettei meidän suomalaisten matkakohteille kohdistuisi kohtuutonta kuormitusta. Onhan onnistunut loma paljolti kiinni puhtaasta ympäristöstä ja ystävällisestä paikallisväestöstä. Jotta voisimme jatkossa järjestää matkoja matkakohteen ympäristöä ja kulttuuria liikaa kuormittamatta ja samalla mahdollistaa jatkossakin miellyttäviä lomaelämyksiä olemme laatineet kestävän tulevaisuuden ohjelman toimintamme ohjenuoraksi. Haluamme osoittaa kantavamme vastuumme toiminnastamme.

Mitä me käytännössä teemme?

Tuemme ympäristöä ja paikalliskulttuurin asemaa parantavia hankkeitamatkakohteissamme. Jos esimerkiksi sopimushotellimme haluaa siirtyä käyttämään pääasiassa aurinkoenergiaa vedenlämmitykseen, voimme avustaa hanketta tai mikäli joku paikallistaho esittää mallin, jonka mukaan meidän toimintamme kautta voisi työllistää paikallisia nuorisotyöttömiä, voimme osallistua hankkeeseen. Näin haluamme osoittaa kantavamme omalta osaltamme vastuumme matkakohteistamme. Kerromme esitteissämme ja tiedotteissamme mihin kohteisiin olemme antaneet avustuksia/palkintoja. Voimme myös avustaa matkakohteemme ympäristöjärjestöjä, jos niillä on hankkeita, jotka kiinnostavat meitä ja asiakkaitamme. Emme kuitenkaan tue suuria maailmanlaajuisia ympäristöjärjestöjä, koska haluamme kohdentaa tukemme matkakohteisiimme emmekä halua tukea byrokratiaa.

Kestävän matkailun 10 sääntöä

1. Recognize tiedosta

Yrityksen toiminnan analysointi, jotta voidaan arvioida toiminnan kestävyyden kriteereitä, suunnitella toimintaa ja kehittää arviointiperusteita.

Tämä tarkoittaa käytännössä tutkimushankkeiden tukemista/käynnistämistä, joissa analysoidaan matkailun vaikutuksia lomakohteiden ympäristöön.

2. Refuse kieltäydy

Kaikkien yhteistyöhankkeiden (lähtien esim. hotellisopimuksista) arvioiminen myös kestävän tulevaisuuden kannalta ja sellaisista toimista kieltäytyminen, joista on ilmeistä ympäristölle. Esimerkkinä uuden hotellin rakentaminen luonnonsuojelualueelle tai hotellisopimuksen teko sellaisen osapuolen kanssa, jolla ei ole minkäänlaista ympäristöohjelmaa.

Tämä tarkoittaa käytännössä
mahdollisuuksien mukaan sellaisten sopimuskumppaneiden välttämistä, joiden toiminnasta selkeästi koituu tahallista ja tarpeetonta haittaa ympäristölle tai paikallisasutukselle.

3.Reduce vähennä

Resurssien kulutuksen harkittua vähentämistä esim. paperitulosteiden käytön välttämisellä silloin, kun sähköinen viesti ajaa saman asian.

Tämä tarkoittaa käytännössä
sähköisen (paperittoman) viestinnän tehostamista ja harkintaa paperin käyttöön.
viestittämistä lentoyhtiölle toiveesta vähempipäästöisiin lentokoneisiin.
pyrkimystä pois kertakäyttötuotteiden käytöstä.

4. Replace korvaa

Tehottoman toiminnan tehostaminen on samalla usein kestävän tulevaisuuden kriteerien mukaista. Esimerkiksi hotellikuljetusten logistiikan suunnittelu, tarpeettomien työvaiheiden poisto.

Tämä tarkoittaa käytännössä
kaikkien toimintaketjujen analysointia niiden tehostamiseksi ja hyötysuhteeltaan huonojen toimintamuotojen korvaamista tehokkaammilla.

5. Re-use uudelleenkäytä

Kaikkien sellaisten tuotteiden uudelleenkäyttö, jotka ovat vielä käyttökelpoisia.

Tämä tarkoittaa käytännössä
harkinnan käyttöä käyttökelpoisen materiaalin, kuten mapit, lokerikot, tietokoneet ym. tai kalusteiden poistossa mapin sisällön voi poistaa, mutta säästää itse mappi ja laittaa siihen uusi nimilappu.

6. Recycle kierrätä

Mitä ei voida käyttää uudelleen, voidaan pitkälti kierrättää ja tätä ajattelua tulisi korostaa myös matkakohteissa.

Tämä tarkoittaa käytännössä
kaiken kierrätyskelpoisen materiaalin tehokasta kierrätystä ja kierrätysajattelun viemistä myös matkakohteisiin.

7. Re-engineer uudelleenorganisoi

Toimintaa voidaan uudelleenorganisoida ja tehostaa ottaen samalla ympäristöseikat huomioon ja samalla vastata matkustajien vaatimuksiin.

Tämä tarkoittaa käytännössä
esimerkiksi ympäristöseikkojen tarkempaa huomioonottamista hotellisopimuksia tehtäessä, jotta voidaan vastata matkustajien kasvaviin vaatimuksiin.

8. Retrain uudelleenkouluta

Henkilöstön, etulinjassa oppaiden, kouluttaminen ottamaan toiminnassaan huomioon kestävän tulevaisuuden kriteerit.

Tämä tarkoittaa käytännössä
koulutuspäiviä, henkilöstöpalavereita.
oppaille kulttuurien välisen viestinnän ja kestävän tulevaisuuden opintojaksoa opaskoulutuksessa.

9. Reward palkitse

Työntekijöiltä tulevien hyvien aloitteiden ja ehdotusten palkitsemisjärjestelmän kehittäminen auttaa yritystä hyödyntämään työntekijöiden joukossa olevaa tietämystä ja kokemusta.

Tämä tarkoittaa käytännössä
Aurinkomatkoilla on suunnitteilla ideapankki, jonne kuka tahansa henkilöstöstä voi laittaa ideansa toiminnan kehittämisestä kestävämpään suuntaan ja parhaiden ideoiden palkitseminen.

10. Re-educate uudelleenkasvata

Myös matkailijoita tulee informoida ympäristö- ja kulttuuriasioista, jotta he voivat itse tehdä vastuullisia valintoja ja päätöksiä.

Tämä tarkoittaa käytännössä
Aurinkomatkat julkistaa kestävän matkailun ohjelmansa esitteissään ja antaa asiakkailleen ympäristöä ja paikalliskulttuuria koskevaa informaatiota, jotta asiakkaamme voisivat nauttia lomakohteen ympäristöstä ja kulttuurista vastuullisella tavalla.

Jotta lomamatkailu olisi mahdollista myös tulevaisuudessa

Mielestämme myös tulevien sukupolvien tulee voida nauttia yhteisen maailmamme monimuotoisuudesta. Siksi noudatamme kestävän matkailun ohjelmaa, joka ottaa huomioon niin lomakohteiden ympäristön kuin elämäntavan. Matkailuelinkeinon vastuullinen kehittäminen asiantuntijoiden, ympäristöjärjestöjen, viranomaisten, hotellien ja lentoyhtiöiden kanssa hyödyttää sekä matkailijaa että paikallista yhteisöä myös tulevaisuudessa.

Tiedostamme toimintamme vaikutukset ympäristöön, kulttuuriin ja talouteen. Pyrimme pienentämään lomamatkailun kielteisiä vaikutuksia kuten ympäristön kuormittamista.

Teemme yhteistyötä vain sellaisten kumppanien kanssa, jotka huomioivat omassa toiminnassaan ympäristön ja paikalliskulttuurin.

Pyrimme vähentämään haaskausta sekä uudelleenkäyttämään ja kierrättämään materiaaleja.

Koulutamme henkilöstöämme ymmärtämään kestävän matkailun merkityksen ja ottamaan vastaan tulevaisuuden matkailulle asettamat haasteet.

Tuemme ympäristö- ja kulttuurihankkeita matkakohteissamme. Olemme mm. suomalaisen, vuonna 2008 perustetun Turtle Watch -luonnonsuojelujärjestön sponsori. Järjestön pilottihankkeena on Phuketin alueen liemikilpikonnaseuranta. Projektin päämääränä on parantaa merikilpikonnien ja muiden merten uhanalaisten lajien suojelua Kaakkois-Aasiassa. Lue lisää

Kerromme asiakkaillemme lomakohteiden ympäristöstä ja paikalliskulttuurista sekä jaamme kestävää

Luokittelemme hotellimme pisaratunnuksella, joka kertoo kuinka hyvin hotelli vastaa kestävän kehityksen haasteisiin.

Seuraamme aurinkomatkalaisten vaikutelmia matkakohteen ympäristöstä palautekyselyjen avulla ja välitämme informaation eteenpäin.

Yhdessä yhteisen maailman hyväksi
Tour Operators' Initiative for Sustainable Tourism Development on Unescon, YK:n ympäristöohjelma UNEP:in, WTO:n (World Tourism Organization) ja matkanjärjestäjien yhteishanke kestävän matkailun kehittämiseksi. Aurinkomatkat on aktiivisesti mukana tässä maailmanlaajuisessa hankkeessa.

Lisätietoja saat osoitteesta www.toinitiative.org.

Matkailulla on myös pimeä puolensa. Siksi olemme liittyneet kansainväliseen lapsiseksikauppaa vastustavaan rintamaan allekirjoittamalla The Code -käytössäännöstön. The Code on kansalaisjärjestöjen (mm. ECPAT, lyhenne nimestä End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking Children for Sexual Purposes), matkanjärjestäjien ja UNICEF:in yhteishanke. Tämän käytössäännöstön avulla matkanjärjestäjät voivat aktiivisesti osallistua työhön lapsiseksikaupan pysäyttämiseksi. Valitsemalla matkanjärjestäjän, joka on sitoutunut tähän ohjeistukseen teet vastuullisen valinnan: olet mukana kamppailussa lasten oikeuksien puolesta kaikkialla maailmassa.
Lisätietoja: www.thecode.org

Ota yhteys:

Oy Aurinkomatkat - Suntours Ltd Ab
Pääkonttori (ei matkamyyntiä)
Pohjoinen Rautatiekatu 25 (PL 287)
00100 HELSINKI
puhelinvaihde 010 446 441 mape klo 817
faksi 010 446 7188

Puhelinmyyntimme 0600 060606 avoinna mape klo 919, la klo 1016.
Palvelunumero on maksullinen: vastatun puhelun hinta on 1,99 + paikallisverkkomaksu. Puhelun hinta peritään vain vastatuista puheluista. Mikäli palvelunumeromme on varattu, yritä jonkin ajan kuluttua uudelleen! Voit laittaa meille myös tarjouspyynnön.

Voit muuttaa tai peruuttaa varauksen tällä lomakkeella.

Aktiivilomat 0600 97001 Maraton ja Purjehdus mape 917, Golf, Ski ja muut mape 919, la 1016
Vastatun puhelun hinta on 1,99 + paikallisverkkomaksu.

À la Carte -matkat p. 0600 95111 mape 917
Vastatun puhelun hinta on 1,99 + paikallisverkkomaksu.
 


 

Lähteet: www.aurinkomatkat.fi ja Aurinkomatkojen paperiesitteet


 


 


 

1
Likers
AiriTabell

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.

HEI VAAN OISIN TIEDUSTELLUT KUN KUULIN TEIDÄN OPPAILTA LÄHDEN JOULUN JÄLKEEN JONNEKKIN VAIKKA ESPANJAA OLEN MAJOITUSTA VAILLA 3KK TARVISIN KALUSTETUN ASUNNON KAKSION RANNAN LÄHELTÄ HUVILA MAJOITUS MYÖS KÄY KEITTO MAHOLLISUUS ON VAATIMUS OISKO JOKU NIIN YSTÄVÄLLINEN OTTAIS MINUUN NETIN KAUTTA YHTEYTTÄ NÄIN SUORAAN JÄÄN ODOTTAMAAN VASTAUSTA KIITOS mARJA NYGREN LIEKSA.
anonymous   (20.09.2012 14:54)