This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Kolumbia

Sisältöalue

República de Colombia,
Kolumbian tasavalta

Kolumbian tasavalta eli Kolumbia on valtio luoteisessa Etelä-Amerikassa. Sen rajanaapureita ovat idässä Venezuela, kaakossa Brasilia, etelässä Peru ja Ecuador ja luoteessa Panama. Kolumbia on myös Etelä-Amerikan ainoa valtio jolla on rantaviivaa sekä Tyynellemerelle että Karibianmerelle. Se on Brasilian jälkeen asukasluvultaan Etelä-Amerikan toiseksi suurin valtio. Suuret asutuskeskukset sijaitsevat Andien tuntumassa ylänköalueella, mutta maahan kuuluu myös rannikoiden alankoja, savannia ja Amazonin sademetsää. Kolumbian luonto on pinta-alaan suhteutettuna maailman monimuotoisinta.

1970-luvulta alkaen maan oloja ovat kurjistuttaneet huumekauppa ja siihen liittyvä väkivalta, sekä sissiliikkeiden ja puolisotilaallisten ryhmien toiminta. Vuonna 2010 yhteensä 46,8 % maan asukkaista eli köyhyysrajan alapuolella. Kolumbia on nimetty tutkimusmatkailija Kristoffer Kolumbuksen mukaan.

                                    

 

Vuonna 2010 Kolumbian väkiluvuksi arvioitiin 44 205 293. Kolumbia on Latinalaisen Amerikan kolmanneksi väkirikkain valtio Meksikon ja Brasilian jälkeen, ja Brasilian jälkeen Etelä-Amerikan toiseksi väkirikkain valtio. Maalta on tapahtunut merkittävää kaupunkeihin kohdistuvaa muuttoliikettä. Vuoden 1951 noin 57 % kaupunkilaisväestön taso nousi noin 75 % vuoteen 2005 mennessä. Kolumbiassa on noin 30 yli 100 000 asukkaan kaupunkia. Yhdeksässä itäisimmässä maakunnassa, jotka kattavat yli puolet maasta, asuu ainoastaan 3 % väestöstä. Arviolta 1,2 miljoonaa kolumbialaista lähti maasta vuosien 2000–2005 välillä turvallisuusongelmien ja työttömyyden vuoksi, pääasiassa Ecuadoriin, Venezuelaan ja Yhdysvaltoihin. Arviolta 3,3 miljoonaa kolumbialaista eli ulkomailla vuoden 2005 väestönlaskun mukaan. Toisten arvioiden mukaan luku saattaa olla jopa yli neljä miljoonaa, eli noin 10 % maan väkiluvusta.

Väestö

Kolumbian etniset ryhmät ovat syntyneet intiaanien, espanjalaisten siirtolaisten ja afrikkalaisten orjien sekoittumisesta. Mestitsejä on 58 % väestöstä, valkoisia 20 %, mulatteja 14 %, mustia 4 % ja mustien ja intiaanien sekoituksia eli samboja 3 %. Nykyisin vain prosentti väestöstä voidaan määrittää suoraan intiaaneiksi kielen ja tapojen perusteella. Suurin uskontokunta Kolumbiassa on katolisuus, johon kuuluu 90 % väestöstä.

Espanja on virallinen kieli.[1]Ethnologue-kirja listaa Kolumbiassa puhuttavan kaikkiaan 80 kieltä. Monilla niistä on vain muutamia satoja puhujia. Suurimpia vähemmistökieliä ovat emberá, jonka eri murteita puhuu 76 000 henkeä, paez (77 000 puhujaa), vlaxinromani (79 000 puhujaa) sekä wayuu (135 000 puhujaa).

Talous

Kolumbia on vapaa markkinatalous. César Gavirian 1990-luvun alussa suorittamien talousuudistustusten seurauksena maahantuotirajoituksia helpotettiin ja useimmat sektorit avattiin ulkomaalaiselle sijoitukselle, vaikkakin maatalous pysyi edelleen suojeltuna. Álvaro Uribe Vélezin hallinto (2002–2010) pyrki pysymään varovaisessa finanssipolitiikassa ja suoritti rajuja taloudellisia muutoksia kuten vero-, eläke- ja budjettimuutoksia. Työttömyysaste oli vuonna 2009 12 % verrattuna 15,7 % vuonna 2002. Vuonna 2010 työttömyysasteen arvioitiin olevan 11,2 %.[1][4]

Kolumbian vuosien 2002–2007 välinen talouskasvu voidaan liittää kasvaneen turvallisuustilanteen lisäämään ulkomaalaiseen sijoitukseen, talousuudistuksiin öljy- ja kaasusektoreilla, varovaiseen rahapolitiikkaan ja viennin kasvuun. Kansainvälinen talouskriisi kuitenkin vähensi Kolumbian vientiä ja maan talous kasvoi ainoastaan 2,7 % vuonna 2008 ja väheni 0,8 % vuonna 2009, mutta elpyi 4,5 prosenttiin vuonna 2010.

Kolumbian vientituotteisiin kuuluu runsaasti maataloustuotteita, energiaresursseja ja mineraaleja. Näitä ovat esimerkiksi kivihiili, kahvi, kupari, smaragdit, kukat, hedelmät, kaasu, kulta, vesivoima, rautamalmi, nikkeli, maaöljy, platina ja hopea. Kolumbialla on Latinalaisen Amerikan suurimmat kivihiili-, neljänneksi suurimmat kaasu- ja kuudenneksi suurimmat öljyvarat. Kolumbialla on Brasilian jälkeen suurimmat vesivoimapotentiaalit.

Liikenneyhteydet

Tieliikenne on Kolumbian tärkein liikkumismuoto, ja noin 70 % rahdista kuljetetaankin teitä pitkin. Kolumbiassa oli vuonna 2005 yhteensä 164 257 kilometriä autotietä josta lähes 70 prosenttia päällystettyä ja hyvässä kunnossa.

Kolumbiassa on 3 802 kilometriä rautatietä. Rautatieliikenne, joka oli ennen rahdin pääkuljetusmuoto, on jäänyt tieverkoston kehityksen seurauksena tieliikenteen varjoon ja käsittääkin nykyään noin neljäsosan rahdin kuljetuksesta. Vaikka Kolumbian junaverkosto yhdistääkin suurimman osan maan tärkeimmästä kaupungeista toisiinsa, käytetään sitä kuitenkin turvallisuusriskien, ylläpidon puutteen ja ylipäätänsä hyvän tieverkoston vuoksi vähän.

Satamat käsittelevät noin 80 % prosenttia Kolumbian kansainvälisestä rahdista. Maan tärkeimmät satamat ovat Barranquilla, Cartagena ja Santa Marta Karibianmeren rannalla ja Buenaventura ja Tumaco Tyynenmeren rannalla. Kolumbian sisämaassa on noin 18 000 kilometriä jokia ja vesiteitä joista noin 11 000 kilometriä on jokiveneille purjehduskelpoista. Se onkin sekä matkustaja- että rahtiliikenteen kannalta tärkeä kulkumuoto. Kolumbiassa on 990 lentokenttää joista on 116 päällysteisiä. Maassa on 12 kansainvälistä lentoasemaa. Pääkaupungissa Bogotássa sijaitseva El Doradon kansainvälinen lentoasema on Latinalaisen Amerikan vilkkain.

Suurimmat kaupungit

Kolumbiassa oli vuonna 2010 yhteensä yli 40 yli 100 000 asukkaan kaupunkia, 9 yli 500 000 asukkaan kaupunkia ja 4 yli miljoonan asukkaan kaupunkia. Suurimmat kaupungit: Bogota, pääkaupunkialue, 7243000 asukasta vuonna 2009. Medelline, 2281000 asukasta, Cali, 2183000 asukasta, seuraavaksi suurimmat kaupungit Barranquilla ja Cartagena

Huumekauppa

Vuonna 2009 arvioitiin, että Kolumbia tuottaa 50 % maailman kokaiinista. Yhdysvaltojen lisäksi sitä viedään yhä enemmän myös Eurooppaan, varsinkin Isoon-Britanniaan. Huumekaupan arvioitiin vuonna 2004 työllistävän Kolumbiassa arviolta 200 000 ihmistä kasvatuksen, tuottamisen ja kuljetuksen saralla, ja muodostavan lähes 3 % bruttokansantulosta.

Kolumbia saa vuosittain Yhdysvalloilta noin neljä ja puoli miljardia dollaria apua huumekaupan vastaiseen taisteluun. Siitä yli 80 % käytetään armeijan ja poliisin varustamiseen ja loput sosiaalisiin ohjelmiin.

Sananvapaus ja media

Vaikka sananvapaus taataankin vuoden 1991 perustuslaissa, on Kolumbia on toimittajille maailman vaarallisimpia paikkoja toimia. Toimittajien työtä vaikeuttavat edelleen poliittinen paine, aseelliset konfliktit, hallituksen valvonta, tappouhkaukset ja väkivaltaisuudet. 1990-luvulla murhattiin yli 120 toimittajaa, joista moni raportoi huumeiden salakuljetuksesta ja korruptiosta. Vaikka 2000-luvulla onkin tapahtunut edistystä, pysyy lähes 90 % toimittajien murhista edelleen ratkaisemattomina. Puolisotilaalliset joukot ovat vastuussa useista hyökkäyksistä toimittajia vastaan. Toimittajat joutuvat toisinaan harjoittamaan itsesensuuria koston pelossa, jonka lisäksi heitä on ajettu maanpakoon. Toimittajat ilman rajoja -järjestö on leimannut aseelliset joukot, korruptoituneet poliitikot ja huumeparonit vapaan lehdistön vihollisiksi.

Vuonna 2009 Semana-lehti paljasti maan turvallisuuspalvelun vakoilleen salaa tunnettuja toimittajia, hallituksen arvostelijoita, poliitikkoja ja korkeimman oikeuden tuomareita, jonka seurauksena kymmenet turvallisuuspalvelun työntekijät saivat potkut tai haastettiin oikeuteen. Kolumbian media on suurimmaksi osaksi yksityisten sijoittajien omistuksessa. Televisio on tärkein uutislähde..

Koulutus ja lukutaito

Koulutukseen käytettiin Kolumbiassa vuonna 2008 yhteensä 3,9 % BKT:stä. Kouluvuosi kestää helmikuusta marraskuuhun. Peruskoulu on 6–12-vuotiaille ilmaista ja pakollista yhdeksän vuoden ajan, tosin monilla maalaisalueilla opettajat ovat huonosti koulutettuja ja opetusta tarjotaan ainoastaan viideksi vuodeksi. Vuoden 2005 väestönlaskun mukaan 90,4 % väestöstä oli lukutaitoisia, kaupunkiväestöstä noin 93 %, mutta maalaisväestöstä ainoastaan 67 %.

Kansanterveys

Kolumbian terveydenhoito on parantunut huomattavasti 1980-lukuun verrattuna. Vuonna 1993 tehty terveydenhuoltouudistus muutti julkisen terveydenhuollon rahoituksen rakennetta, jonka seurauksena työntekijöiden täytyy maksaa sairausvakuutuksista. Vaikka uusi järjestelmä onkin nostanut sosiaali- ja terveysturvan piiriin kuuluvien määrää 21 prosentista ennen vuotta 1993, 56 prosenttiin vuonna 2004 ja 66 prosenttiin vuonna 2005, on eroja varsinkin köyhän väestön keskuudessa yhä olemassa.

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan Kolumbian terveydenhuolto oli vuonna 2000 Latinalaisen Amerikan paras ja maailmanlaajuisesti sijalla 22. Lisäksi WHO:n vuoden 2000 tutkimuksen mukaan Kolumbian terveydenhuollon rahoitusjärjestelmä on maailman tasapuolisin.

Kolumbiassa tehtiin vuonna 2002 yhteensä lähes 29 000 murhaa, mutta vuoteen 2006 mennessä lukema oli pudonnut noin 17 000. Murhien jälkeen yleisimpiä ennenaikaisen kuoleman syitä ovat sydänongelmat, aivoinfarktit, hengityselinsairaudet, auto-onnettomuudet ja diabetes.

Vuonna 2007 arvioitiin, että HIVin kantajia oli noin 0,6 % aikuisväestöstä, kaikkiaan noin 170 000 henkeä. ARVT-lääkitystä olisi tarvinnut noin 540 000 henkeä, ja sitä sai noin 38 % heistä, eli noin 21 000 henkeä. HIV on yhteydessä miesten väliseen seksiin.

Kulttuuri

Kolumbian arkkitehtuuri heijastuu 1600-luvun Espanjan siirtomaa-ajasta. Monilla alueilla on ollut vaikeaa ylläpitää vanhoja rakennuksia, ja alueen ilmasto onkin tuhonnut monia barokkityylisiä rakennuksia. Arkkitehtuurin helmiä ovat lukuisat maisemaa hallitsevat kirkot.

Kolumbiassa alkoi kirjallisuuden kehitys vasta espanjalaisten saapumisen jälkeen, ja maan kirjallisuudessa näkyykin yhä vahva eurooppalainen vaikutus. Itsenäistymisen jälkeen kirjailijat alkoivat kehittää omia tyylejään ja kirjoittaa kotimaisista aihepiireistä. Varhaisimmat kolumbialaiset kirjailijat kuten Jorge Isaacs ja José Eustacio Rivera käsittelivät talonpoikien ongelmia. Eurooppalaisten saapumisen jälkeen alueen alkuperäisistä taideperinteistä luovuttiin omaksuen eurooppalaisia tyylejä. Kolumbialainen kuvanveistäjä ja taidemaalari Fernando Botero on myös tunnettu ympäri maailmaa.

Musiikissa ja tanssissa näkyvät alueelliset erot. Vallenato on levinnyt Atlantin rannikolta koko maahan. Tyynenmeren rannalla kehittynyt Currulao kuvaa tuulen, sateen ja jokien olemusta ja siinä käytetään tyypillisesti puisia soittimia Merengue ja reggaetón ovat myös suosittuja tansseja.Sisämaassa soitetaan Andeille tyypillistä musiikkia kuten bambucoa ja guabinaa. Ibaguéta pidetään Kolumbian musiikkipääkaupunkina.Shakira ja Juanes ovat molemmat maailmalla tunnettuja laulajia ja lauluntekijöitä.

Ruoka

 

Suosittu bandeja paisa-ruokalaji, jossa painotetaan ruoan määrään

Kolumbialaisten ruokavaliossa panostetaan enemmän määrään kuin laatuun. Päivällinen koostuu yleensä tuoreista hedelmistä, kotitekoisesta keitosta sekä pääruoasta joka koostuu lihasta tai kalasta riisin tai perunoiden kanssa. Varsinkin köyhien ihmisten ateriat sisältävät paljon hiilihydraatteja. Ruoan jälkeen syödään yleensä jälkiruoka, joka on tehty useimmiten panelasta, joka on erääntyyppinen ruskea sokeri.. Rannikolla syödään enemmän kalaa ja äyriäisiä.

Urheilu

 

Kolumbian jalkapallomaajoukkue ystävyysottelussa Englannin jalkapallomaajoukkuetta vastaan

Kolumbia on osallistunut olympialaisiin vuodesta 1932. Se on saanut 11 mitalia, joista ampuja Helmut Bellingrodt on tuonut kaksi.

Kolumbian jalkapallomaajoukkue on FIFAn rankingissa tammikuussa 2011 sijalla 48. Se on päässyt maailmanmestaruuskilpailujen lopputurnaukseen 1962, 1990, 1994 ja 1998; vuonna 1990 se pääsi toiselle kierrokselle. Etelä-Amerikan mestaruuden Kolumbia voitti kotikisoissaan 2001. Maassa on 2 773 jalkapalloseuraa, joissa 291 229 rekisteröityä pelaajaa. Kaikkiaan jalkapallon harrastajia arvioidaan olevan yli kolme miljoonaa. Jalkapallon jälkeen maan toiseksi suosituin urheilulaji on varsinkin Karibianmeren rannikolla suosittu baseball.  Tejo on perinteinen kolumbialainen peli, joka on peräisin Boyacán alueelta. Pelin tarkoituksena on heittää painavaa metallikiekkoa yrittäen osua maalin keskellä sijaitseviin ruutipusseihin. Pisteitä saa kun ruuti räjähtää kiekon osuessa siihen.

Maantiede

 

Kolumbia satelliittikuvassa helmikuussa. Kuvassa näkyvät maan halki kulkevat Andit.

Kolumbia sijaitsee Etelä-Amerikan luoteisosassa rajautuen pohjoisessa Karibianmereen ja lännessä Tyyneenmereen. Kolumbia on pinta-alaltaan 1 138 910 neliökilometriä, johon luetaan mukaan myös saaret sekä vesialueet. Maapinta-alaa Kolumbialla on yhteensä 1 038 700 neliökilometriä. Kolumbian naapurivaltioita ovat Ecuador ja Peru etelässä, Brasilia ja Venezuela idässä ja Panama lännessä. Kolumbialla on 3 208 kilometriä rantaviivaa ja on Etelä-Amerikan ainoa valtio joka rajaa sekä Karibianmerta että Tyyntämerta. Kolumbialla on selvittämättömiä aluekiistoja Nicaraguan ja Venezuelan kanssa.

Kolumbia voidaan jakaa neljään maantieteellisesti erilaiseen alueeseen. Ensimmäinen alue käsittää Karibianmeren ja Tyynenmeren vastaiset alankoalueet, jotka erottaa toisistaan Panaman kannaksen eteläosissa sijaitseva suoalue. Toiseen alueeseen kuuluu maan länsiosassa kulkevat Andit, jotka jakautuvat kolmeen pienempään vuoristoon. Karibianmeren rannalla kohoavassa eristyneessä Sierra Nevada de Santa Martan vuoristossa sijaitsee Kolumbian korkein huippu Pico Cristóbal Colón (5 700 m). Kolmas alue käsittää vuoristojen välissä sijaitsevat laaksot sekä alankoalueet, joissa asuu suurin osa maan väestöstä. Kolumbian itäinen osa, joka peittää yli puolet maan pinta-alasta, on osin tiheiden sademetsien peittämää alankoa. Koillisosa on savannia ja eteläpuoli Amazonin sademetsää.

Kolumbiassa virtaa yli 20 000 kilometriä jokia, joista yli 18 000 kilometriä on purjehduskelpoista. Maan suurimmat joet ovat Magdalena, Putumayo ja Cauca. Cauca ja Magdalena virtaavat pohjoisensuuntaisesti Andien kolmen päävuoriston välissä laskien soisten alankoalueiden kautta Karibianmereen. Patía virtaa maan lounaisosassa laskien Andien läpi Tyyneenmereen.

Luonto ja luonnonsuojelu

Kolumbiassa on 55 suojelualuetta jotka peittävät yhteensä yli 9 miljoonan hehtaarin alueen.Maassa on pinta-alaan nähden enemmän kasvi- ja eläinlajeja kuin missään muualla maailmassa, ja luonnon monipuolisuus jää toiseksi ainoastaan Brasilialle. Kolumbiassa on määritetty yli 130 000 kasvilajia, yli 450 nisäkäslajia, 1 800 lintu- ja 600 sammakkolajia, sekä yli 35 000 hyönteislajia.

Andeilla, missä luonto on monimuotoisinta, on myös väestön tiheys suurin. Niinpä metsät ja kosteikot ovat pirstaloituneet. Yli puolet alueen sammakkoeläimistä on uhanalaisia. Suuri hedelmiä syövä lintu, kolumbiansaku, elää enää neljällä metsäalueella, ja välillä sen luultiin jo kuolleen sukupuuttoon. Muita Andien uhanalaisia lajeja ovat silmälasikarhu ja andienkondori.

Maailmanperintökohteet ja muut kansallispuistot

Unescon maailmanperintöluettelossa on Kolumbiasta kuusi kohdetta. Niistä kaksi on luontokohteita: Los Katíoksen kansallispuisto ja Malpelosaaren eläimistön ja kasviston rauhoitusalue. Kulttuurikohteita ovat Cartagenan satama, linnoitukset ja muistomerkit, San Agustínin arkeologinen puisto, Santa Cruz de Mompoxin historiallinen keskusta ja Tierradentron arkeologinen kansallispuisto.[23]

Lisäksi Kolumbiassa on useita muitakin kansallispuistoja. Karibianmeren rannikolla matkailijoiden suosiossa ovat Tayronan kansallispuisto ja Corales del Rosarion kansallispuisto Cartagenan lähellä. Playa Blancasta tehdään näihin veneretkiä. El Cocuyn kansallispuistossa on lumihuippuisia vuoria, Iguaquen kansallispuisto on matalampaa seutua, mutta lähempänä Bogotaa. Los Nevadosin kansallispuisto houkuttelee tulivuorillaan ja Amacayacun kansallispuisto oikealla sademetsällä.

Ilmasto

Vaikka Kolumbia sijaitseekin kokonaan tropiikissa, tekevät maan suuret korkeuserot ilmastosta vaihtelevaa. Tyynenmeren rannikolla ja Andien alarinteillä sataa vuodessa 2 500 millimetriä ja monissa paikoin jopa 5 000 millimetriä. Sateita saadaan ympäri vuoden ja lämpötila pysyy myös korkeana. Poikkeuksellisesti yöllä sataa enemmän kuin päivällä, mikä on harvinaista päiväntasaajan seudulla, vaikkakin myös iltapäivisiä ukkoskuuroja esiintyy. Korkean lämpötilan ja kosteuden takia ilmastoa voi kuvata nihkeäksi. Karibianmeren puoleisella rannikolla sataa vähemmän, ja vuodessa on joulukuusta maaliskuuhun kestävä kuivakausi. Tälläkin alueella ilmasto on kuitenkin lämmintä ja kosteaa. Rannikon itäosassa, lähellä Venezuelan rajaa, vuosittainen sademäärä on trooppiselle alueelle matala.

Maan keskiosassa on korkeaa vuoristoa, jossa lämpötilaolot riippuvat hyvin paljon korkeudesta. 4 500 metrin yläpuolella pääosa sateesta tulee lumena. Koko alueella saadaan sadetta vuosittain 1 000–2 500 millimetriä ilman kuivia kausia. Vuoriston länsiosat saavat enemmän sadetta kuin itäosat.

 

Kolumbia: Matkustustiedotteet, 20.1.2012

Kolumbia: Sateet aiheuttaneet tulvia ja maanvyörymiä. Vältä matkoja maaseudulle ja raja-alueille. Kaupungeissa noudatettava normaalia varovaisuutta.

Suomen suurlähetystö, Lima

Marraskuussa voimistuneet sateet ovat aiheuttaneet tulvia ja maanvyörymiä suuressa osassa maata, etenkin luoteessa ja pohjoisessa. Tiet ja muu infrastruktuuri ovat kärsineet vahinkoja ja matkailijoita kehotetaan selvittämään paikallisesti teiden kunto ennen matkaan lähtöä. Lisätietoja ja ohjeita matkailijoille kohdassa Luonnonolot.

Kolumbiassa on käynnissä aseellinen konflikti, joka on jatkunut jo yli 40 vuotta. Konfliktin osapuolet rahoittavat toimintaansa muun muassa huumeviljelyllä ja -kaupalla sekä kaappauksista saatavilla lunnasrahoilla. Aseellisten välikohtausten ja kaappausriskin vuoksi matkustamista maaseudulla ja Kolumbian ja Venezuelan, Kolumbian ja Panaman sekä Kolumbian ja Ecuadorin välisillä raja-alueilla kehotetaan välttämään. Samoista syistä matkustamista kehotetaan välttämään myös Buenaventuran ja San José del Guaviren kylissä ja niiden lähiympäristössä sekä La Macarena kansallisupuistossa Metan osavaltiossa. Maassa on edelleen alueita, jotka ovat sissiryhmien hallinnassa hallituksen ponnisteluista huolimatta. Maaseudulla turvallisuusriskinä ovat myös maamiinat. Paikallisia varoituksia on syytä noudattaa.

Turvallisuustilanne pääkaupungissa Bogotassa sekä muissa suurissa kaupungeissa on viime vuosina parantunut, vaikka niissäkin on tehty aseelliseen konfliktiin liittyviä pommi-iskuja. Tavanomaisen katurikollisuuden takia matkailijoiden tulee noudattaa normaalia varovaisuutta. Kaupungeissa on sekä turvallisia että vaarallisia kortteleita, joten liikkumismahdollisuudet on syytä selvittää paikan päällä. Matkailijoiden suosimaa San Andrésin saarta pidetään suhteellisen turvallisena.

Turvallisuustilanne voi vaihdella äkillisesti, joten on syytä tarkistaa tilanne ennen suunniteltua matkaa ja maahan saapumisen jälkeen.

Ulkoministeriö suosittelee ennen matkaa matkustusilmoituksen tekemistä ulkoministeriölle tai Suomen edustustoille. Tarkemmat ohjeet löytyvät osoitteesta http://formin.finland.fi/palvelut/matkustus/ilmoitus.

Rikollisuus

Rikollisuus on edelleen huolestuttavan yleistä. Matkailijoihin kohdistuu taskuvarkauksia, aseellisia ryöstöjä ja kaappauksia. Pankkiautomaateista rahaa nostettaessa on noudatettava erityistä varovaisuutta, sillä matkailijoita on joutunut ryöstöjen kohteeksi rahannostojen yhteydessä. Myös niin sanotut express-kidnappaukset ovat yleisiä, jolloin uhri kaapataan siksi aikaa, kunnes tämän luottokortti/tili on tyhjennetty. Tämän vuoksi on syytä noudattaa erityistä varovaisuutta pankkiautomaateilla ja pankeista poistuessa. Suuria rahasummia ei tule kantaa mukana. Turvallisinta on käyttää esimerkiksi ostoskeskusten pankkiautomaatteja.

Ryöstöissä saatetaan käyttää Burundanga-nimistä huumetta, joka voidaan sekoittaa ruokaan, juomaan tai jauhaa paperinpalalle. Huume on nopeavaikutteinen ja johtaa usein tajunnan menetykseen. Täten tuntemattomilta ei tule ottaa vastaan ruokaa, juomaa tai paperilappuja. Omaa juomaa ei tule jättää vartioimatta. Turvallisinta on liikkua ryhmässä ja pitää arvotavaroista erityistä huolta. Jalkaisin liikkumista pimeällä kehotetaan välttämään.

Mahdollisessa rikostilanteessa on rikosilmoituksen tekeminen paikallispoliisille välttämätöntä.

Passista ja matkalipuista on syytä ottaa kopiot ja säilyttää ne erillään alkuperäisistä. Passikopiota on hyvä pitää aina mukana. Myös luottokorttien tiedot on hyvä kirjata muistiin. Toimenpiteet helpottavat asioiden selvittelyä mahdollisissa varkaus- tai katoamistapauksissa. Mikäli passi katoaa tai varastetaan, tulee siitä tehdä ilmoitus paikalliselle poliisille.

Pääkaupungissa Bogotassa taksit ja "transmilenio"-bussit toimivat hyvin. Busseissa tulee kuitenkin noudattaa erityistä varovaisuutta. Taksin ottamiseen suoraan kadulta liittyy aina turvallisuusriski. Turvallisempaa on käyttää hotellien, kauppakeskusten tai ravintoloiden taksipalveluita. Tyypillisimmissä taksiryöstötapauksissa taksi on otettu suoraan kadulta, jolloin kuljettaja on (usein aseistettujen) lisävoimien kanssa ryöstänyt matkustajan.

Myös El Doradon lentokentällä on syytä noudattaa erityistä varovaisuutta.
Matkat kaupunkien välillä on suositeltavaa tehdä lentäen, sillä bussilla matkustamiseen liittyy turvallisuus- ja ryöstöriskejä. Laadukkaisiinkin pitkän matkan busseihin on kohdistunut hyökkäyksiä, joissa kaikki bussin matkustajat on ryöstetty.

Kulttuurisidonnaiset säännöt

Kolumbialaiset suhtautuvat yleensä matkailijoihin ystävällisesti. Paikallisten kanssa asioitaessa on syytä noudattaa tiettyä peruskohteliaisuutta sekä välttää liian jyrkkiä ilmaisuja.

Luonnonolot

Bogotassa (2600 m merenpinnasta) viilenee öisin. Korkeuteen tottumisessa saattaa kestää muutama päivä.

Kolumbiaan on julistettu kansallinen hätätila marraskuussa voimistuneiden sateiden johdosta. Sateet ovat aiheuttaneet tulvia ja maanvyörymiä muun muassa katkoen teitä eri puolilla maata, etenkin pohjois- ja luoteisosissa Bolivarin, Magdalenan, Córdoban, Sucren, Chocón, Antióquian, Cesarin, Toliman ja Caucan alueilla. Tilanne on vaatinut myös kuolonuhreja. Matkailijoita kehotetaan seuraamaan paikallisia tiedotusvälineitä sekä noudattamaan paikallisviranomaisten ohjeita. On tärkeää selvittää paikallisesti teiden kunto ja huomioida mahdolliset matkustusrajoitukset ennen matkaan lähtöä. Edustusto on myös laatinut toimintaohjeita esimerkiksi tulvien ja maanvyörymien varalle.

Sadekausi ajoittuu pääasiassa huhti-toukokuusta loka-marraskuuhun, mutta alueellisia vaihteluja esiintyy.

Kolumbiassa on useita aktiivisia tulivuoria. Sekä Etelä-Kolumbiassa sijaitseva Nevado del Huila -tulivuori että Paston kaupungissa Nariñon maakunnassa sijaitseva Galeras-tulivuori ovat molemmat purkautuneet viime vuosina ja Kolumbian seismologianlaitoksen mukaan lisää purkauksia on odotettavissa lähiaikoina. Alueelle matkustavia kehotetaan seuraamaan viranomaisten tiedotteita tulivuorten aktiivisuudesta. Tulivuoren purkautumisesta aiheutuvista vaaratilanteista johtuen alueelle matkustamista kehotetaan välttämään tulivuoren purkautuessa tai juuri sitä ennen.

Caracasin edustusto on laatinut toimintaohjeita eri tilanteiden varalle (esimerkiksi hurrikaanit ja maanjäristykset), joihin on hyvä tutustua etukäteen.

Terveydenhoito

Kaikenkattava matkustajavakuutus on tarpeen. Kotiuttamista edellyttävät sairas- ja kuo-lemantapaukset ovat kalliita ja vaikeita järjestää ilman yksityistä matkustajavakuutusta. Lääkärinmaksu on varauduttava maksamaan ensin itse, sillä useimmat lääkärit eivät hyväksy ulkomaisten vakuutusyhtiöiden maksusitoumuksia. Tämän vuoksi on hyvä olla mukana kansainvälinen luottokortti.

Keltakuumetta esiintyy Kolumbian pohjoisosissa ja Venezuelan vastaisella rajaseudulla. Rokotusta suositellaan näille alueille matkustaville. Rokotuskortissa tulee olla merkintä rokotuksen lääkeaineesta. Malariaa esiintyy ympäri vuoden maaseudulla ja viidakkoalueilla alle 800 metrin korkeudessa.

Malarianestolääkityksestä kehotetaan keskustelemaan lääkärin kanssa ennen matkalle lähtöä. Samoin denguekuumetta esiintyy. Vuonna 2010 dengue-tartuntoja on erityisesti maan keski- ja itäosissa esiintynyt aikaisempaa enemmän (lisätietoja Kolumbian sosiaaliministeriöstä, http://www.minproteccionsocial.gov.co). Malariaa tai denguekuumetta vastaan ei ole rokotetta, joten hyönteiskarkotteen käyttö on suositeltavaa. Hepatiitti A- ja B- sekä lavantautitartuntavaara on mahdollinen.

Kohdemaahan tarvittavat rokotukset on syytä tarkistaa hyvissä ajoin ennen matkaa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Matkailijan terveysoppaasta löytyy hyvää tietoa rokotuksista ja matkailijan terveydenhoitoon liittyvistä asioista.

Matkailijan on aina hyvä selvittää ennakkoon myös matkakohteensa tartuntatautitilanne. Tilannetietoja mahdollisista tartuntataudeista löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:

Kolumbiassa sijaitsevien sairaaloiden yhteystietoja:

http://www.valledellili.org/

http://www.clinicadelcountry.com/
http://www.fsfb.org.co/

Matkailijalle suositellaan huolellisen hygienian noudattamista hengitystieinfektioiden estämiseksi. Tarkempia ohjeita on Terveyden ja hyvin voinnin laitoksen kotisivuilla http://www.thl.fi. Sieltä löytyy myös lisätietoja rokotuksista ja muista terveydenhoitoon liittyvistä asioista. Suomessa terveydenhoitoa koskeviin kysymyksiin vastaavat terveydenhoidon ammattilaiset.

Hyvä tietää

Väärennettyjä seteleitä on liikkeellä paljon. Matkailijoita kehotetaan olemaan tarkkana vastaanottaessaan seteleitä esimerkiksi vaihtorahana tai rahanvaihdon yhteydessä.

Ruotsilla ja Norjalla on suurlähetystöt Bogotassa.

Kolumbia on maailman suurin kokaiinintuottajamaa, ja huumerikollisuus on yleistä. Huumelait ovat ankaria ja huumerikoksista seuraa pitkät tuomiot. Matkatavaroita tulee pitää silmällä koko ajan, eikä toisten matkatavaroita tule suostua kuljettamaan.

Homoseksuaalinen kanssakäyminen saattaa Kolumbiassa herättää huomiota, eikä sitä pidetä sosiaalisesti hyväksyttävänä etenkään maaseudulla. Armeijan ja muiden hallinnollisten kohteiden valokuvaus on kiellettyä.

Maateitse Kolumbiaan saapuvien on syytä huolehtia tarkkaan siitä, että he saavat rajalla maahantuloleiman passiinsa. Mikäli passia ei leimata, saattaa maastalähdön yhteydessä ilmetä ongelmia. Matkailijoita kehotetaan aina ilmoittamaan omaisilleen ja läheisilleen yhteystiedot matkan aikana. Pidempiaikaisesta oleskelusta suositellaan ilmoittamaan Suomen suurlähetystöön (Lima, Peru).

Aikaero Suomen aikaan verrattuna (Lima): -8 h kesäisin, -7 h talvisin

Lisätietoja:

Yhteystiedot: Suomen suurlähetystö, Lima
Embajada de Finlandia
Av. Victor Andrés Belaúnde 147
Edificio Real Tres
Oficina 502 (5. kerros)
San Isidro
Lima 27
Peru

Sähköposti: sanomat.lim@formin.fi
Verkkosivut: www.finlandia.org.pe

Puh: (+51-1) 222 4466, 222 4480 (ma 8.30-16.45, ti-to 8.30-16.30, pe 8.30-14.00)
Fax: (+51-1) 222 4463

Päivystysnumero: +358-9-160 55551

Yhteystiedot: Suomen konsulaatit Kolumbiassa :

Suurlähettiläs akkreditoitu Perusta (Lima)
Barranquilla (kunniakonsulaatti)
Cali (kunniakonsulaatti)
Cartagena (kunniakonsulaatti)
Medellin (kunniakonsulaatti)
Santa Fé de Bogotá (kunniakonsulaatti)
Santa Fé de Bogotá (kunniavarakonsulaatti

Yleisiä ohjeita kaikille matkailijoille: Käytännön vinkkejä matkalle (PDF)

Jos PDF-tiedosto ei aukea, kopioi oheinan oosoite selaimeesi:

http://formin.finland.fi/public/download.aspx?ID=24145&GUID=%7b559DB272-6229-4535-B071-450005962426%7d

 

Suomesta Kolumbiaan valmismatkoja säännöllisesti  järjestää  Aurinkomatkat. Asiakkaan toivomuksen mukaan räätälöityjä matkoja järjestää ainakin Area.

Lähdetietoja mielenkiintoisille matkakuvauksille:

Kolumbia - Tropiikin aarre, omatoimimatkan matkakuvaus 21.5.2009 Kolumbian

http://plaza.fi/matkalaukku/etela-amerikka-ja-karibia/kolumbia/kolumbia-tropiikin-aarre

Matkapäiväkirja: Kolumbia, 18.2.2011, Matkan toteutus Seura-lehti ja Aurinkomatkat, Kolumbia, Cartagena, Isla de Barú

http://plaza.fi/matkalaukku/etela-amerikka-ja-karibia/kolumbia/matkapaivakirja-kolumbia

 

Muut Lähdetiedot:

Lähde: http://fi.wikipedia.org/wiki/Kolumbia

http://formin.finland.fi/Public/Print.aspx?contentid=68701&nodeid=15735&culture=fi-FI&contentlan=1

 

 

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.