This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

SITE Chapter Finland

SITE Chapter Finland ry

Kansainvälinen SITE-järjestö on perustettu vuonna 1973. Järjestö on puolueeton ja voittoa tavoittelematon yhteistyöjärjestö. Sen päämaja on Chicagossa, Yhdysvalloissa. Järjestöllä on yli 2100 henkilöjäsentä 87 maassa. Suomen osasto SITE Chapter Finland ry (kotipaikka Helsinki) on yksi suurimmista alueellisista tai kansallisista osastoista.

SITE-järjestön jäsenistö edustaa työsidonnaisen matkailun sektorille palveluja tarjoavia ja tuottavia yrityksiä. SITE Chapter Finland ry:n tarkoituksena on kannustematkailun ja muiden yritysten kannuste- ja motivointiohjelmien tunnetuksi tekeminen sekä paikallisen ja kansainvälisen koulutuksen tarjoaminen jäsenilleen ammatillisen pätevyyden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Lisäksi SITEn päämääriä ovat kokemusten vaihtaminen alan ammattilaisten kesken ja alan arvostuksen kohottaminen. Tärkeä osa yhdistyksen toimintaa on medialle ja alan opiskelijoille antama informaatio. SITE Chapter Finland tekee tunnetuksi SITE Globalin toimintaa. Suomen chapterissä on yli 40 henkilöjäsentä.

SITE Chapter Finland tarjoaa seuraavia koulutuksia ja koulutusmoduleita:
Alueellinen kannustematkailun koulutus
- matkailualan yrityksille
- matkailun oppilaitoksille
- matkailun alueverkostoille
Koulutusmodulit:
Kannustematkailun perusteet
Kannustematka-asiakas hotelli- ja ravintolaympäristössä
Kannustematkatuotteen rakentaminen ja hinnoittelu

Esimerkkejä yhdistyksen toiminnasta vuonna 2010:

  • 5 alueellista SITE Chapter Finland tietoiskua/koulutustapahtumaa eri puolilla Suomea, jotka toimivat myös jäsenhankitakanavina yhdistykselle
  • SITE Chapter Finland Golf tapahtuma kesällä 2010
  • kansainvälinen SITE Nordic Symposium 2010 lokakuussa
  • mukana alan messuilla ja tapahtumissa, esim. Matka2010 ja S&A messut

Jäsenyysehtojen mukaan SITE Chapter Finland - yhdistyksen jäseniä ovat The Society of Incentive & Travel Executivesiin (SITE) hyväksytyt ja sen jäsenmaksun suorittaneet henkilöt, joiden vakituinen asuinpaikka on Suomessa. SITE jäsenyyskaavake on elektroninen ja sen voi täyttää SITEn kansainvälisellä sivulla: www.siteglobal.com Liittyessä jäseneksi sponsoriksi tarvitaan joku tämänhetkinen SITEn jäsen. Suomen SITE Chapter ei peri jäsenmaksua.

Yhdistyksen hallituksessa istuvat vuonna 2011:
Puheenjohtaja Merja Hart, TTE The Travel Experience Oy
Varapuheenjohtaja Jouko Kaunisvaara, Safartica
Secretary Nina Hildén, FCB
Jäsen Anneli Vaitio;  Taru Ojaharju-Latief, Best Western; Jukka-Paco Halonen, Viada Oy

Yhteys- ja lisätiedot:
SITE Chapter Finland
Nina Hildén, secretary
c/o MEK
Töölönkatu 11, 00100 HELSINKI

www.site-finland.fi

Lähteet:

www.site-finland.fi
www.siteglobal.com
sitefinland.nettisivu.org

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.