This is a free Purot.net wiki
Pages
 • View:

Suomen liikematkayhdistys ry/FBTA

Suomen Liikematkayhdistys ry FBTA

FBTA on liikematkapalvelujen ostajien ja tuottajien yhdistys, joka edistää liikematkapalvelujen hankintaan ja matkahallintoon liittyvää osaamista. Toiminnan tavoitteena on tuottaa jäsenille lisäarvoa tarjoamalla kustannustehokkaaseen ja laadultaan korkeatasoiseen matkahallintoon tähtäävää tietoa sekä kattavan benchmarking-verkoston.

FBTA:n tehtävänä on vaikuttaa liikematka- ja matkahallintopalvelujen kehittämiseen siten, että yritysten tarpeet tulevat huomioiduksi.

Suomen Liikematkayhdistys ry FBTA

Finnish Business Travel Association
Simonkatu 12 B 30 (kts. kartta)
00100 Helsinki
Puh. (0)9 441 244
Fax. (0)9 441 266
fbta(at)fbta.net

Jutta Luoma, toiminnanjohtaja
email: jutta.luoma(at)fbta.net

Kaarina Alasentie, toimistoassistentti
email: kaarina.alasentie(at)fbta.net

FBTAn toiminta ja jäsenpalvelut

 • Matkahallintoon liittyvän ammattitaidon kehittäminen
  - Tiedon ja kokemusten vaihto, benchmarking
  - Sähköinen jäsenrekisteri verkostoitumisen edistämiseksi
  - Sähköinen tietopankki jäsenkunnan käyttöön
  - Markkinaseuranta
  - Vaikuttaminen matkailuelinkeinoon ja viranomaisiin
  - Matkustusprosessin hallinta ja tehostaminen
  - Matkapalvelujen laatu
  - Matkustusturvallisuus
  - Matkahallintoon liittyvät selvitykset ja mallit, luentoaineistot
  - FBTAn tunnettuuden lisääminen
  - Kansainvälinen yhteistyö

  FBTA:n arvot

 • FBTA noudattaa kaikessa toiminnassaan seuraavia johtavia arvoja:
  Riippumattomuus
  Laaja-alaisuus
  Edelläkävijyys
  Kansainvälisyys

  FBTA:n strategia

 • Visio
 • Päämäärä
 • Tavoitteet
 • Missio
 • Keinot
 • Arvot
 • Olemme matkahallinnon johtava
 • asiantuntijaverkosto Suomessa
 • Ydintoimintaa tehokkaasti tukeva
 • matkahallinto
 • Osaamisen ja yhteistyön edistäminen,
 • tunnettuuden ja arvostuksen vahvistaminen
 • verkoston kasvu
 • Tuottaa jäsenkunnalle lisäarvoa
 • tarjoamalla yhteistyöverkoston sekä tietoa,
 • joka tähtää kustannustehokkaaseen ja
 • laadullisesti korkeatasoiseen
 • matkahallinnon palveluihin
 • Jäsenkoulutus, toimikuntatyöskentely,
 • tiedottaminen, yhteistyö, vaikuttaminen,
 • jäsenhankinta

Painopistealueet 2011

Liikematkatoimialaa ravistelevien muutosten ja trendien seuraaminen ja avoimen keskustelun herättäminen muutosten vaikutuksista kaikille toimijaosapuolille.

Matkahallinnon kehittäminen pk-yrityksissä.

Matkahallinnon arvostuksen ja FBTAn tunnettuuden parantaminen koko palveluketjua edustavana foorumina. Matkahallinnon keskeisten kysymysten esilletuominen julkisessa keskustelussa yhteistyössä partnerijäsenten kanssa.

Jäsenistön aktivoiminen osallistumaan FBTAn toimikunta- ja työryhmä-työskentelyyn.

Jäsentiedottaminen hyödyntämällä kotisivuja ja sen tietopankin relevanttia tietosisältöä.

Jäsenkoulutus, jossa painopiste on keskeisissä ja ajankohtaisissa matkahallinnon
kysymyksistä. Matkahallinnon tutkinnon koulutusohjelman jatkokehitys yhdessä Markkinointi-instituutin kanssa.

Vuorovaikutus kansainvälisellä tasolla muiden liikematkayhdistysten ja alan organisaatioiden (GBTA Europe) kanssa.

Hallituksen edustajien tapaamiset pohjoismaisella tasolla puolivuosittain.

GBTA Europe

FBTA liittyi 21.1.2010 partneriksi GBTA Europe yhteistyöverkostoon. Kaikki pohjoismaiset liikematkayhdistykset ovat kyseisessä verkostossa mukana.

GBTA Europe -kumppanit: Alankomaat (NATM), Espanja (IBTA), Englanti (ITM), Norja (NBTA), Tanska (DBTA), Ruotsi (SBTA), Saksa (VDR), Ranska (FAVI), Itävalta (ABTA).

Kansainvälinen yhteistyö

 

FBTA:n kansainvälisen yhteistyön strategia on yhteistyö suoraan muiden liikematkayhdistysten kanssa. FBTAlla on sisaryhdistys 12 maassa Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Australiassa. Niissä on yhteensä jäsenenä yli 4000 Travel Manageria.
Painopistemaina ovat muut pohjoismaat, joiden markkinatilanteessa, matkahallinnon strategioissa, lainsäädännössä ja yrityskulttuurissa on paljon samankaltaisuuksia Suomen kanssa.

Kansainvälisen yhteistyön tavoitteet:

 

 • Tarjota mahdollisuus verkostoitua kansainvälisellä tasolla toisten Travel Managereiden kanssa

 • Edistää kontakteja päättäjiin, jotka edustavat kansainvälisiä matkahallinnon palveluja tuottavia ja myyviä yrityksiä

 • Tarjota FBTA:n jäsenille korkeatasoista Travel Management -koulutusta

 • Varmistaa matkahallinnon kansainvälisten trendien ja kehityksen seuraaminen

 • Olla mukana vaikuttamassa liikematkustukseen liittyvien palvelujen ja olosuhteiden kehitykseen kansainvälisellä tasolla

FBTA:n jäsenpalvelut:

 

 • Jäsentiedotus

 • Jäsenkoulutus

 • Jäsenetulehdet (Ikkunapaikka, Kauppalehti Matka Extra (1-2 numeroa)

 • Networking , benchmarking, jäsenrekisteri

 • Tietopankki: Seminaariaineistot, tutkimukset, selvitykset

Ostajajäsen vai partneri?

Ostajajäseniä ovat liikematkapalvelujen ostajat ja käyttäjät. Partnerijäsenet ovat liikematka- ja matkahallintopalvelujen myyjiä ja tuottajia.

 

Ostajajäsenet

Ostajajäseniksi voivat liittyä yhteisöt, jotka ostavat liikematka- ja matkahallintopalveluja,

mutta eivät harjoita niiden tuottamista ja myyntiä elinkeinokseen.

Jäsenyydestä hyötyvät liikevaihdosta tai matkustusbudjetista riippumatta matka- ja

matkahallintopalveluja hankkivat yhteisöt, jotka haluavat parantaa matkahallintonsa ja

matkaprosessinsa kustannustehokkuutta ja laatua.

Ostajajäseniä on 124 (marraskuu 2008).

 

Partnerijäseniksi voivat liittyä yhteisöt, jotka tuottavat/myyvät liikematka- ja

matkahallintopalveluja elinkeinokseen.

Jäsenyydestä hyötyvät matkahallinnon palveluntuottajat, jotka haluavat syventää

kokonaisnäkemystään matkahallinnosta ja sen prosesseista sekä kehittää asiakaslähtöisesti

tuotteitaan ja palvelujaan.

Partnerijäseniä on 59 (marraskuu 2008)

Toimikunnat

Toimikunnat ja työryhmät ovat FBTA:n toiminnan keskeinen voimavara. Niissä tehtävä vapaaehtoinen työ on ensiarvoisen tärkeää ja hyödyksi jäsenkunnalle.
Hallituksen jäsenet jakavat toimikuntien vetovastuun ja partnerijäsenet osallistuvat aktiivisesti toimikuntien työskentelyyn eri projekteissa. Toimikunnat raportoivat toiminnastaan yhdistyksen syys- ja kevätkokousten yhteydessä.

Toimikuntien yleiset tehtävät:

- Seurata vastuualueensa markkinatilannetta ja kehitystä
- Tehdä ehdotuksia FBTA:n toiminnan painopistealueista
- Laatia selvityksiä ja yhteenvetoja ajankohtaisista kysymyksistä
- Laatia vertailuja, yhteenvetoja ja checking-listoja tuotteista, palveluista, toimintamalleista
- Osallistua jäsenkoulutuksen ja jäsentiedottamisen suunnitteluun ja toteuttamiseen
- Edistää FBTAn tunnettavuutta ja lisätä matkahallinnon arvostusta
- Edistää avointa keskustelua ja vuorovaikutusta

Toimikunnat:

Liikenne
Majoitus, kokoukset, tapahtumat
Strategia ja ohjaus
Koulutus ja kansainvälinen yhteistyö
Teknologiat ja prosessit

FBTA:n matkahallinnon apuraha 2011

Matkahallinnon apurahan suuruus on 3000 euroa, josta 1500 euroa on haettavissa keväällä ja 1500 euroa syksyllä.

Apurahan tarkoituksena on edistää matkahallinnon arvostusta, alalla toimivien ammattipätevyyttä sekä toimialan tutkimustoimintaa. Apuraha myönnettiin ensimmäisen kerran vuonna 2005.

Apurahaa voivat hakea matkahallinnon tehtävissä toimivat tai alaa opiskelevat, joilla on vähintään 2 vuoden työkokemus matkahallintoon liittyvistä tehtävistä ostaja- tai palveluntarjoajayrityksessä.

Hyödyllisiä linkkejä:

Lehdistö:

ABTN Newsletter
Affärsresenären
Air Transport World
Airline Weekly
ATW Daily News
BTC Travel Central
Public Sector Travel
Business Travel Magazine
Business Travel Executive Redline News
Business Travel News
Business Traveller
Buying Business Travel
Odyssey News Briefs
Official Journal of EU
Runzheimer International
Times Online
Transnational Travel
Travel News
TravelReport


Viranomaiset, organisaatiot, yhteisöt:

Airports Council International
Association of European Airlines
Business Travel Coalition
CWT Travel Institute
Finland Convention Bureau
Helsinki-Vantaa
IATA - The International Air Travel Association
Ilmailulaitos Finavia
Lentomatkustajan oikeudet, Finavia
Lentomatkustajan oikeudet, Euroopan kuluttajakeskus
Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa
MPI Finland
Skytrax
Suomen Matkatoimistoalan liitto ry
Venäjän viisumi

Matkustusturvallisuus, ympäristö, terveys:

Air Security
Bureau of Diplomatic Security USA
Carbon Tracker
CIA
Eläketurvakeskus/ulkomaankomennukset
iJET
Intelligent Risk Systems, WorldCue
International SOS
Ilmailulaakarin vinkit
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Kansanterveyslaitoksen Matkailijan Terveysopas 2009
KELA/ulkomaankomennukset
Lentoliikenne ja ilmasto
Liikenteen turvallisuusvirasto
Lista Euroopan Unionin alueella toimintakieltoon asetetuista lentoyhtiöistä
Mobiilitietoturva
Secure Flight Programm
Tietosuoja
Tietoturvakoulu
Turvallista matkaa esite
Työterveyslaitos
Ulkoasiainministeriön matkustussivut
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta
Venäjän hyväksymät matkavakuutusyhtiöt
World Health Organization
VR päästölaskuri

Muut:

Beat Travel Blog
Cambridge Dictionary
Elektroninen Matkustuslomake ESTA Yhdysvaltoihin
EU rautatievastuuasetus
Finnair blogi
Matkustaminen Euroopassa
Travel Industry Dictionary
Travel Procurement
Työmatkakustannusten korvaaminen
Visa Waiver Program Travellers
Visit Finland : Limosamatkailuportaali
Working in Belgium

 

 

 

Lähde: http://www.fbta.net

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.