This is a free Purot.net wiki
Pages
 • View:

Suomen Matkailuorganisaatioiden yhdistys

Sisältöalue

                             SUOMA ry

 SUOMEN MATKAILUORGANISAATIOIDEN 

                               YHDISTYS

 

     

 

   WWW.SUOMA.FI

   hannu.komu@onvisio.fi

     0400 615756

 

SUOMA ry toimii kotimaan matkailun,alueellisten organisaatioiden ja I-kilpi matkatoimistojen yhteiselimenä.  On edunvalvontajärjestö matkailualan keskusjärjestöjen, valtion matkailuhallinnon ja muiden alalla toimivien yhteisöjen välillä  tavoittelematta kuitenkaan jäsenilleen välitöntä taloudellista ansiota tai etua.

 Perustettu syyskuussa 1991

SUOMA ry:n jäsenmäärä on 20 varsinaista alueorganisaatiojäsentä  (ml. matkailukeskusjäsenet) ja 51 matkatoimistojäsentä ja 10 yhteistyöjäsentä. Lisäksi i-toimistojen käyttöoikeusmaksulla 79 toimistoa. Yhteensä SUOMA verkostoon kuuluu 150 matkailuorganisaatiojäsentä.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 4-6 jäsentä ja heidän varajäsenet. Vuonna 2012 on puheenjohtaja ja 6 jäsentä, joista vähintään  2 on matkailutoimistojen edustajia.

Kokoontuu v.2012 vähintään 4 kertaa.

SUOMA ry:n hallituksen hyväksymä edustaja on mukana erilaisissa  työryhmissä, missä hän tuo esille Suoma:n kannan ja toivomukset. Suoma ry:n tavoitteena on olla mukana mahd. laajasti valtakunnallisissa  matkailuun liittyvissä päätöksenteoissa ja valtakunnallilesti tärkeiden hankkeiden päätöksenteossa.

  YHTEISTYÖTAHOT JA JÄSENYYDET:                               

 • MEK (Matkailun edistämiskeskus)
 • Työ- ja elinkeinoministeriö
 • SMAL (Suomen Matkatoimistoalan liitto)
 • Tiehallinto
 • Matka-messut
 • PIIRI (www.piiri.info)
 • Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän matkailun teemaryhmä
 • Matkailun kansallinen ennakkoverkosto
 • Koko-hanke
 • Mediayhteistyö
 • Tutkimus ja matkailun vaikutusten mittaus (Taloustutkimus Oy:n toteuttama matkailualue-tutkimuksen päätilaaja ja vaikuttamassa keskeisesti tutkimuksen sisältöön)

 

 I-JAOS

Valitaan jäsenet mahdollisimman hyvin eri tähtiluokkia ja erityyppisiä i-toimistoja edustava koostumus.Tehtävänä käsitellä vihreä-kilven käyttöoikeus hakemukset ja  myöntää käyttöluvat.  Lisäksi käsittelee muita matkatoimistojen kehittämiseen ja henkilöstön  koulutukseen liittyviä asioita ja järjestää koulutusta i-toimistojen työntekijöille.

 

   TIEDOTTAMINEN:    WWW.SUOMA.FI

 

 

SUOMAN JÄSENIÄ OVAT:

 MATKAILUN ALUEORGANISAATIOT 

esim.   Levin matkailu Oy

Lahti  Travel  Oy

Ruka-Kuusamo   Matkailuyhdistys ry

Turku Touring  (Turun kaupunki)

Go Tampere Oy (Tampereen kaupunki)

 PALVELEVAT MATKAILUTOIMISTOT

esim. Ålands   Turistinformation ** 

          Haminan Matkailu***

          Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimisto*****

          Ikaalisten kylpyläkaupunki***         

 MUUT  MATKAILUTOIMISTOT,  JOTKA  OVAT YHTEISTYÖJÄSENIÄ

esim. Linja-autoliitto

         Lomarengas Oy

         Scandic Hotels  Oy

         Suomen Messut

         Metsähallitus

      

   VIHREÄ  I-KILPI

Uudistettu i-kriteeristö tullut voimaan 2007 ja kriteeristön pohjana on 5-portainen tähtiluokitus, jonka tavoitteena   on  kohottaa   matkatoimistojen profiilia ja vastata kasvaviin laatuvaatimuksiin. 

I-kilven yleiset sopimusehdot löytyvät Suoman nettisivuilta.

I-tunnusta voivat käyttää vain Suoma ry:n asettaman kriteeristön  ja nämä ehdot täyttävät matkatoimistot ja matkailuneuvontapisteet, joille lupa myönnetään anomuksesta.

Matkatoimistot jaetaan niiden palvelutason mukaisiin i-kilpi kriteeristön luokkiin. I-kilvessä voi olla yksi-viisi toimiston palvelutasoa osoittavaa tähteä. Matkatoimisto voi ottaa joko tähdettömän  kilven tai tähtiluokitusta kuvaavan kilven.(Liite 1.)

 

 

 

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.