This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Finland Festivals

Sisältöalue

Finland Festivals

Finland Festivals toimii kulttuurin ja matkailun alalla ja sen tärkeimmät tehtävät ovat festivaalien edunvalvonta, markkinointi, tiedotus, tiedonkeruu ja tutkimus sekä koulutus. Jäsenfestivaaleja on tällä hetkellä ähes sata.

Finland Festivals tukee festivaalien toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa aktiivisesti alaa koskevaan lainsäädäntöön. FF parantaa jäsenten toimintaedellytyksiä rakentamalla luottamukselliset suhteet tahoihin, jossa tehdään festivaaleja koskevia päätöksiä.

FF markkinoi festivaalejaan Suomessa ja ulkomailla.  FF neuvottelee yhteistyösopimuksia jäsenilleen ja kehittää festivaalien ammattitaitoa järjestämällä koulutusta, neuvontaa, verkostoitumistapahtumia ja ideointitilaisuuksia.

FF on festivaalikentän ääni, asiantuntija ja ylivoimainen tietopankki, jonka asiantuntemusta käytetään aina kun festivaalien toimintaedellytyksiä koskevia päätöksiä tehdään.

Lisätietoa toimijasta saa nettisivuilta www.festivals.fi ja sinne on kätevästi laitettu aakkosjärjestyksessä kaikki festivaalit ja luettelo taidealoittain.

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.