This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Suomen Matkailijayhdistys ry

Sisältöalue

Suomen Matkailijayhdistys ry - SMY ry

'Kotimaan matkailun asialla.'

Perusajatus
Yhdistys on vuonna 2001 perustettu aatteellinen järjestö ja sen tarkoituksena on vahvistaa suomalaisten tuntemusta omasta maastaan, sen luonnosta ja kulttuurista.
Tavoitteena on vastuullinen matkailu joka ottaa huomioon ihmisen ja ympäristön.

Yhdistyksen toiminta
SMY tekee kansalaisaloitteita matkailijoiden vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi.
Yhdistys on mukana Matkailumuseoverkosto - hankkeessa tavoitteenaan vaalia kotimaanmatkailun historia - ja perinnetoimintaa ja kerätä matkailuun liittyvää perinnetietoa. SMY kerää myös tietopankkia vanhoista suomalaisista matkailupostikorteista.

SMY:n yhtenä tehtävänä on matkailijoiden edunvalvonta. Yhdistys laatii julkisuuteen tiedotteita ja kannanottoja kotimaanmatkailun edistämiseksi. Yhdistys haluaa edesauttaa hyviä matkailutapoja, edistää suomalaisten oman maan tuntemista ja herättää keskustelua matkailun arvoista.

Yhdistyksellä on neuvottelukunta jonka tehtävänä on edistää kotimaanmatkailua ja antaa siihen liittyviä neuvoja. Neuvottelukuntaan kuuluu 22 matkailualan ammattilaista ja sen puheenjohtajana toimii entinen ministeri Pertti Paasio.

SMY edesauttaa valtakunnallisia kotimaanmatkailun edistämiskampanjoita.

Julkaisut
Yhdistys on julkaissut kaksi kirjaa. Tunne maasi! -kirja sisältää artikkeleita Suomen matkailun kehityksestä ja kehittäjistä. Mielenkiintoiset artikkelit ovat luettavissa myös SMY:n kotisivulta. Toinen kirja, Lomasuuntana Suomi sisältää muisteloja siitä kuinka Suomesta tehtiin matkailumaa noin neljältäkymmeneltä maamme matkailun johtotehtävissä olleelta henkilöltä. Mukana ovat muunmuassa entiset ministerit Pertti Salolainen ja Pertti Paasio sekä nykyinen matkailuministeri Mauri Pekkarinen.

Jäsenet
SMY:hyn kuuluu jäsenyhdistyksiä ja henkilöjäseniä. Kuka tahansa Suomen matkailusta kiinnostunut voi liittyä mukaan jäseneksi. Vuoden jäsenmaksu yksityishenkilölle on 20 euroa, yhteisöjäsenelle 200 euroa. Jäsenetuna saa 5 kertaa vuodessa ilmestyvän Matkailija - lehden ja alennuksia alueellisten matkailuyhdistysten palveluista ja tuotteista. Matkailija - lehden tarkoituksena on luoda positiivista mielikuvaa Suomen matkailusta ja toimia palveluväylänä jäsenistöön.


Jäsenyhdistykset ovat:

Uudenmaan Matkailuyhdistys ry
Turun Seudun Matkailijat ry
Etelä-Pohjanmaan Matkailuyhdistys ry
Itä-Hämeen Matkailuyhdistys ry
Pohjois-Karjalan Matkailuyhdistyr ry
Imatran Matkailuyhdistys ry
Lapin Matkailuyhdistys ry
Suomen Matkailun Seniorit

Kotisivu:   www.matkailijayhdistys.com

Postikortti. Pallastunturi, Harju 1957.

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.

haluaisin tietoa tamminiemen opastetuista kierroksista
anonymous   (25.04.2013 17:13)
 

haluaisin tietoa tamminiemen opastetusta kierroksesta
anonymous   (25.04.2013 17:11)